Zatrudnimy:

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, zatrudni:

1. Lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
2. Lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego
3. Lekarzy w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii
4. Lekarzy w Oddziale Neurochirurgii
5. Lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych
6. Lekarzy w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
7. Lekarzy w Pododdziale Chemioterapii
8. Lekarzy w Oddziale Medycyny Paliatywnej
9. Lekarzy w Oddziale Chirurgii
10. Lekarzy w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej
11.
Lekarzy w Oddziale Chirurgii Dziecięcej
12. Lekarzy w Oddziale Dziecięcym
13. Lekarzy w Oddziale Otolaryngologicznym
14. Lekarzy w Oddziale Okulistycznym
15. Lekarzy w Oddziale Urologicznym
16. Lekarzy w Oddziale Neonatologicznym
17. Lekarzy w Oddziale Neurologicznym
18. Lekarzy w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ

19. Lekarzy w Zakładzie Radiologii
20. Lekarzy w Pracowni Endoskopii
21. Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych
22. Kierownika Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej
23. Kierownika Oddziału Chirurgii Dziecięcej
24. Pielęgniarki i Położne w Oddziałach Szpitala
25. Opiekunki Medyczne w Oddziałach Szpitala
26. Inspektora ds. BHP
27. Pracownika w Centralnej Sterylizatorni
28. Technika Elektroradiologii w Zakładzie Radiologii
29. Kucharzy/Kucharki w Dziale Żywienia
30. Sprzątaczki
31. Kierowcę w Dziale Zaopatrzenia
32. Konserwatora Sprzętu Medycznego
33. Konserwatorów Elektryków w Dziale Elektrotechnicznym
34. Konserwatorów w Dziale Elektrotechnicznych

35. Instalator, Palacz w Dziale Elektrotechnicznym
36. Elektronik w Dziale Elektrotechnicznym
37. Elektromonter w Dziale Elektrotechnicznym
38. Magister Farmacji w Aptece Szpitalnej
39. Technik Farmacji w Aptece Szpitalnej
40. Neurologa Dziecięcego w Oddziale Neurologicznym
41. Konserwatorów Instalacji Gazów Medycznych w Dziale Elektrotechnicznym
42. Automatyk Urządzeń Energetycznych w Dziale Elektrotechnicznym
43. Ślusarz/brygadzista, malarz, murarz, płytkarz/posadzkarz w Dziale Elektrotechnicznym

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Informacje uzyskać można od Dyrektora tel. (67) 2106200,  Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych  tel. (67) 2106202 lub w Dziale Służb Pracowniczych tel. (67) 2106215,
e-mail: sekretariat@szpitalpila.pl lub kadry@szpitalpila.pl