Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Certyfikat
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zarząd Zakładu
Kierownik mgr Anna WYPYCH

Telefony
67 21 06 520 Kierownik
67 21 06 521 Rejestracja Laboratorium Analitycznego
67 21 06 538 Rejestracja Laboratorium Mikrobiologicznego

W skład Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:

1. Laboratorium Analityczne
2. Laboratorium Mikrobiologiczne

Wykonuje szeroki asortyment badań laboratoryjnych w zakresie:

1. Analiz hematologicznych i koagulologicznych,
2. Chemii klinicznej,
3. Analiz tzw. ogólnych (badania moczu, kału, płynów z jam ciała, chlorkó1. w pocie,
nasienia),
4. Immunochemii (diagnostyka hormonalna, markery nowotworowe, serodiagnostyka
zakażeń i alergii),
5. Monitorowania poziomu leków.

Laboratorium Mikrobiologiczne prowadzi badania:

1. Identyfikacja bakterii tlenowych i beztlenowych,
2. Określenie lekowrażliwości i mechanizmów oporności zgodnie z wytycznymi EUCAST,
3. Identyfikacja drożdżaków, grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów,
4. Posiewy w kierunku nosiecielstw
5. Diagnostyka wirusów i bakterii szybkimi testami diagnostycznymi.
6. Kontrola procesów sterylizacji przeprowadzonych testami biologicznymi

Badania wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel przy
użyciu nowoczesnej aparatury i wysokiej jakości odczynników. Wdrożony
Laboratoryjny System Informatyczny, z dwukierunkową komunikacją z analizatorami,
umożliwia nadzorowanie procesów analitycznych począwszy od rejestracji pacjentów
(kody kreskowe) do procesu walidacji, wydawania i archiwizowania wyników.

Mając na względzie jakość badań, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi
codzienną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną oraz uczestniczy w programach kontroli
krajowych i międzynarodowych potwierdzonych certyfikatami (COBJwDL, RIQAS, LABQUALITY, POLMICRO).

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje w oparciu o wprowadzony System Jakości
zgodnie z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 17025, PN-EN ISO 15189.

ZDL świadczy usługi dla pacjentów Szpitala całodobowo przez wszystkie dni
tygodnia. Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są nieodpłatnie na podstawie
posiadanych skierowań od lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Pacjenci indywidualni lub ze skierowaniami od lekarzy praktykujących prywatnie
płacą za badania zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Rejestracja ZDL czynna jest w dni robocze w godz. 7.30-18.00 (Laboratorium Analityczne i Laboratorium Mikrobiologiczne) oraz w sobotę w godz. 7.30-12.00 ( (Laboratorium Analityczne ).
Większość wyników badań dostępna jest w dniu pobrania lub dostarczenia materiału
do laboratorium.