Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Pracownie: EKG i Holtera, testów wysiłkowych i echo serca (Konsultacyjna Poradnia Kardiologiczna)

W ramach Konsultacyjnej Poradni Kardiologicznej działają następujące pracownie:
* EKG i Holtera
* testów wysiłkowych
* echo serca
Wykonywane są badania echokardiograficzne, testy wysiłkowe i 24 godzinne EKG.

Telefon:
  067 21 06 681
  
Rejestracja echo serca 067 21 06 562
Rejestracja EKG i Holtera 067 21 06 563
Rejestracja testów wysiłkowych 067 21 06 564