Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny

Zapisy na planowe przyjęcia do Szpitala - środa godz. od 10.00 do 12.00

Zarząd Oddziału

Kierownik

lek. Maciej Mielczarek

Pielęgniarka Oddziałowa

Grażyna Bekas

                                                                                                                                

Telefony

67 21 06 510

Ordynator

67 21 06 511

Pielęgniarka Oddziałowa

67 21 06 512

Punkt pielęgniarski

67 21 06 514 

Dyżurka Lekarska

67 21 06 519

Pacjenci - "telefon przyłóżkowy"

 

  20

Specjalność oddziału to operacje neurochirurgiczne w zakresie:

1.    Kręgosłup

a.    dyskopatie lędźwiowe  i szyjne, nowotwory kanału kręgowego i rdzenia

b.    implantologia całego kręgosłupa w : złamaniach, kręgozmykach deformacjach zwyrodnieniowych (odbarczenia i stabilizacje)

c.    protezy dysków szyjnych

d.    dyskoidektomie z użyciem mikroskopu

e.    przezskórne usztywnienie złamań trzonów - wertebroplastyka

2.    Głowy i mózgowia:

a.    urazy czaszkowo-mózgowe

b.    neuroonkologia (guzy pierwotne i przerzutowe mózgowia)

c.    operacje zastawkowe układu komorowego – wodogłowie

d.    cranioplastyki

3.    Nerwów obwodowych:

a.    zespoły cieśni

b.    rekonstrukcja mikrochirurgiczna nerwów przeszczepami kablowymi

c.    rewizje splotu barkowego

 

W oddziale zatrudnionych jest 3 lekarzy specjalistów. Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, Tomograf Komputerowy, Rezonans magnetyczny), USG, Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej. Oddział dysponuje śródoperacyjnym aparatem RTG, mikroskopem operacyjnym.