Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Oddział Kardiologiczny z Pracownią Hemodynamiki

Oddział Kardiologiczny z Pracownią Hemodynamiki

Zarząd Oddziału

Ordynator

  lek. med. Krzysztof KARPIŃSKI

Pielęgniarka Oddziałowa

Mirosława CHAMARCZUK

 

Telefony

67 21 06 410

Ordynator

67 21 06 411

Pielęgniarka Oddziałowa

67 21 06 412

Punkt pielęgniarski

67 21 06 414

 Dyżurka lekarska

67 21 06 418

Sala Intensywnego nadzoru kardiologicznego

67 21 06 419

Pacjenci "telefon przyłóżkowy"

67 21 06 413

Sekretariat

67 21 06 682

Punkt pielęgniarski Pracownii Hemodynamicznej

 

48

 

Oddział posiada 52 łóżka, w tym 10 łóżek tworzy Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia. Wykonuje badania diagnostyczne m.in. :

  • badnie echograficzne serca,
  • echo przezprzełykowe,
  • testy wysiłkowe,
  • testy pionizacyjne,
  • hol tery ciśnieniowe i EKG,
  • EKG,

Badania te pozwalają ocenić strukturę serca, zawansowanie choroby i postępy w ich leczeniu.

Lekarze kardiolodzy wszczepiają stymulatory serca i ICD - kardiodefibrylatory.

W salach intensywnego nadzoru kardiologicznego posiada aparaturę do teletransmisji Ostrych Zespołów Wieńcowych co pozwala skrócić drogę pacjenta z zawałem serca do leczenia inwazyjnego w Pracowni Hemodynamiki . Pracownia Hemodynamiczna znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału, tam wykonuje się badania koronarograficzne oraz zabiegi angioplastyki tętnic wieńcowych i wszczepianie stentów BMS i DES.

 

Dla naszych pacjentów pielęgniarki prowadzą edukacje z zakresu kardiodiabetologii i czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

Nasze pielęgniarki uczestniczą w promocji Zdrowia organizowanej prze z Szpital dla mieszkańców regionu.

Informacją o planowanych przyjęciach służą sekretarki medyczne Oddziału pod nr telefonu 67 2106 413, a o przyjęciach na badania i zabiegi koronarograficzne pod nr 67 2106 563.