Oddział Dziecięcy

Oddział Dziecięcy

Zarząd Oddziału

Ordynator

 lek. med. Maciej OSIECKI

Pielęgniarka Oddziałowa

Barbara ŚLEDZIŃSKA 

 

Telefony

67 21 06 640

Ordynator

67 21 06 641

Pielęgniarka Oddziałowa

67 21 06 642

Punkt pielęgniarski Pododdziału Dzieci Starszych

67 21 06 632

Pacjenci "telefon przyłóżkowy"

67 21 06 644

Dyżurka lekarska Pododdziału Dzieci Starszych

67 21 06 631

Pielęgniarka Koordynująca Pododdziału Dzieci Młodszych

67 21 06 632

Punkt pielęgniarski Pododdziału Dzieci Młodszych

67 21 06 634

Dyżurka lekarska Pododdziału Dzieci Młodszych

 

28

 

Przyjmuje dzieci od okresu noworodkowego do 18 roku życia.

Prowadzi diagnostykę i kompleksowe leczenie chorób wieku dziecięcego :

  • astmy oskrzelowej
  • przewlekłych chorób płuc i oskrzeli
  • chorób alergicznch
  • chorób ukłądu krążenia
  • schorzeń hematologicznych i endokrynologicznych
  • chorób przewodu pokarmowego
  • chorób pasożytniczych
  • chorób neurologicznych
  • chorób dróg moczowych

Posiada dobre warunki lokalowe z możliwością całodobowego pobytu matki z dzieckiem. W ciągu dnia każda matka może przebywać z dzieckiem w Oddziale. Do dyspozycji dzieci i rodziców przebywających w oddziałach dziecięcych jest ogródek jordanowski. Nasi mali pacjenci mogą korzystać z bezpłatnego „telefonu do mamy"  (dzieci starsze 80 11 732, dzieci młodsze 80 11 107).