Onkologiapila
Certyfikat
Zakup sprzętu medycznego z dofinansowaniem PZU S.A., 28.05.2019
                                                         [...]
Więcej
Certyfikat

Oddział Dziecięcy

Oddział Dziecięcy

Zarząd Oddziału
Ordynator lek. med. Maciej OSIECKI
Pielęgniarka Oddziałowa Barbara ŚLEDZIŃSKA 
Pielęgniarka Koordynująca Pododdziału Dzieci Młodszych Hanna CHARLIKOWSKA
   
Telefony
067 21 06 640 Ordynator
067 21 06 642 Pielęgniarka Oddziałowa 
067 21 06 642 Punkt pielęgniarski Pododdziału Dzieci Starszych
067 21 06 632 Pacjenci "telefon przyłóżkowy"
067 21 06 644 Dyżurka lekarska Pododdziału Dzieci Starszych
067 21 06 642 Pielęgniarka Koordynująca Pododdziału Dzieci Młodszych
067 21 06 632 Punkt pielęgniarski Pododdziału Dzieci Młodszych
067 21 06 659 Pacjenci "telefon przyłóżkowy"
067 21 06 654 Dyżurka lekarska Pododdziału Dzieci Młodszych

 Oddział posiada 45 łóżek.

Przyjmuje dzieci od okresu noworodkowego do 18 roku życia.
Prowadzi diagnostykę i kompleksowe leczenie chorób wieku dziecięcego :
• astmy oskrzelowej
• przewlekłych chorób płuc i oskrzeli
• chorób alergicznch
• chorób ukłądu krążenia
• chorób wrodzonych i nabytych wad serca
• schorzeń hematologicznych i endokrynologicznych
• chorób przewodu pokarmowego
• chorób pasożytniczych
• zaburzeń wchłaniania
• chorób neurologicznych
• chorób dróg moczowych

Posiada dobre warunki lokalowe z możliwością całodobowego pobytu matki z dzieckiem. W ciągu dnia każda matka może przebywać z dzieckiem w Oddziale.