Praca naszych najmłodszych pacjentów NAGRODZONA!, 10.06.2015
Praca naszych najmłodszych pacjentów nagrodzona! Pacjenci z Oddział Dziecięcego brali udział w XVIII Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Narysuj swoją bajkę" konkurując z 45 placówkami.[...]
Więcej
Certyfikat

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii

 

Zarząd Oddziału

Ordynator

dr n. med. Paweł WISZNIEWSKI

Pielęgniarka Oddziałowa

Bernadeta WARMBIER

Pielęgniarka Oddziałowa Pododdziału Chemioterapii

Mieczysława Połyniak

                                                                                                                                

Telefony

67 21 06 420

Ordynator

67 21 06 421

Pielęgniarska Oddziałowa

67 21 06 422

Punkt pielęgniarski

67 21 06 424

Dyżurka lekarska

67 21 06 429

Pacjenci "telefon przyłóżkowy"

67 21 06 321

Pielęgniarska Oddz. Pododdziału Chemioterapii

67 21 06 324

Punkt pielęgniarski Pododdziału Chemioterapii

67 21 03 306

Dyżurka Lekarska Pododdziału Chemioterapii

67 21 03 329

Pacjenci "telefon przyłóżkowy"  Pododdziału Chemioterapii

 

   54

                       

W skład oddziału wchodzą pododdziały:

- Pododdział Hematologii,

- Pododdział Chemioterapii.

Oddział prowadzi szeroką diagnostykę i terapię schorzeń układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, schorzeń metabolicznych, endokrynologicznych, onkologicznych, hematologicznych oraz cukrzycy.

W Pododdziale Chemioterapii nowotworów jest prowadzone leczenie cytostatyczne chorób nowotworowych.