Praca naszych najmłodszych pacjentów NAGRODZONA!, 10.06.2015
Praca naszych najmłodszych pacjentów nagrodzona! Pacjenci z Oddział Dziecięcego brali udział w XVIII Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Narysuj swoją bajkę" konkurując z 45 placówkami.[...]
Więcej
Certyfikat

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Zarząd Oddziału
Kierownik lek. med. Cezary JAWORSKI
Pielęgniarka Oddziałowa Anna KASIŃSKA
   
Telefony
067 21 06 370 Ordynator
067 21 06 371 Pielęgniarka Oddziałowa
067 21 06 372 Punkt pielęgniarski
067 21 06 374 Dyżurka Lekarska
067 21 06 379 Pacjenci "telefon przyłóżkowy"

Oddział posiada 35 łóżek.

Prowadzi przyjęcia dzieci od urodzenia do 18 roku życia.
Pełni całodobowy dyżur chirurgiczny w zakresie urazów, ostrych schorzeń jamy brzusznej, oparzeń.

W oddziale leczy się operacyjnie: wnętrostwo, przepukliny brzuszne, wodogłowie, naczyniaki, oparzenia, blizny pooparzeniowe. Metodą laparoskopową operuje wnętrostwo brzuszne, żylaki powrózka nasiennego, kamicę pęcherzyka żółciowego i inne. Usuwa znamiona barwnikowe, koryguje szpecące blizny. Ponadto prowadzi diagnostykę wad wrodzonych, urologiczną (cystoskopia), chorób układu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, badania obrazowe), wodogłowia, wnętrostwa, guzów jamy brzusznej, zaparć i inną.

Oddział wyposażony jest w sprzęt niezbędny do wczesnej diagnostyki i leczenia m.in. kardiomonitory przy łóżeczkach pooperacyjnych. Dysponuje zapleczem łóżkowym i sanitarnym odpowiadającym wymaganiom zdrowotnym dzieci oraz pomieszczeniem do nauki i zabawy z fachową opieką pedagogiczną.
 Oddział współpracuje również z psychologiem klinicznym.
Rodzice lub opiekunowie mają możliwość całodobowego pobytu w sali razem z dzieckiem.