Konkursy ofert

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgicznym,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Neonatologicznym,
- Oddziale Neurochirurgicznym,
- Oddziale Neurologicznym,
- Oddziale Nefrologicznym,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Pododdziale Chemioterapii.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz dyżury lekarskie

Formularz kontrakt całościowy

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego  w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

 

3. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych ,dyżurów lekarskich  na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

Formularz kontrakt całościowy


4. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich  w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz dyżury lekarskie