Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Certyfikat
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Konkursy ofert

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
- Oddziale Neonatologii,
- Oddziale Neurochirurgii,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Dziecięcym,
- Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej,
- Oddziale Kardiologii - Pracowni Hemodynamiki,
- Zakładzie Radiologii,

- Oddziale Urologicznym,
- Oddziale Patomorfologii,
- Oddział Otolaryngologii,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz dyżury lekarskie
Formularz kontrakt Patomorfologia

Formularz kontrakt całościowy

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz

3.Konkurs ofert nawyłonienie podwykonawcy na realizację świadczeń w zakresie dyżurów lekarzy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile .

Przedłużenie terminu konkursu ofert - pismo.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Oświadczenie oferenta
Oświadczenie o personelu
Oświadczenie o danych
Wzór umowy

4. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych świadczeń zdrowotnych, dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego - Kierowcę.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz

5. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych świadczeń zdrowotnych, dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego, Ratownika Medycznego-Kierowcę, Pielęgniarkę/Pielęgniarza e Zespole Transportu Medycznego.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz

6. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: wykonanych przez neurologopedę, lub logopedę na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziale Neurologicznym.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz

7. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich, usług lekarskich, procedur lekarskich.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Lekarz Radiologia
Formularz Lekarz Patomorfologia
Formularz Lekarze Hemodynamika

8. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich, usług lekarskich, procedur lekarskich.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz pielęgniarka, technik - Radiologia
Formularz  pielęgniarki, Hemodynamika
Formularz technicy Hemodynamika