Konkursy ofert

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgicznym,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
- Oddziale Neonatologicznym,
- Oddziale Neurochirurgicznym,
- Oddziale Neurologicznym,
- Oddziale Nefrologicznym i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Pododdziale Chemioterapii,
- Oddziale Dziecięcym,
- Oddziale Otolaryngologicznym,
- Oddziale Urologicznym.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz dyżury lekarskie

Formularz kontrakt całościowy

 

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego  w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz


3. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich  w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz dyżury lekarskie

4. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

- Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- Lekarz Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

Formularz kontrakt całościowy


5. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżurów wykonywanych przez personel medyczny  z wyższym wykształceniem, na podstawie umowy cywilnoprawnej w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz dyżury lekarskie