REZONANS MAGNETYCZNY W RAMACH UMOWY Z NFZ , 10.03.2010

Szpital Specjalistyczny w Pile od 1 marca realizuje kontrakt z NFZ na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań rezonansu magnetycznego. Placówka w ramach wyboru przez Ministerstwo Zdrowia w drodze konkursu ofert na realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych zrealizowała umowę zakupu rezonansu magnetycznego. Zakupiono bardzo nowoczesny aparat o natężeniu pola 1,5 tesli firmy Siemens (wartość urządzenia 3.806.000 zł) wraz z bogatym oprogramowaniem, który został podłączony do ogólnoszpitalnej sieci archiwizacji obrazów. Szpital dokonał adaptacji pomieszczeń na kwotę prawie 500.000 zł., personel Zakładu Radiologii uzyskał właściwe kwalifikacje i umiejętności, dzięki czemu uruchomiono Pracownie Rezonansu Magnetycznego. Działalność pracowni zwiększy zakres i jakość badań diagnostycznych wykonywanych w Szpitalu, co jest szczególnie istotne we wczesnej diagnostyce udarów mózgu, chorób nowotworowych i układu krążenia. 

Zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwi wykonanie ok. 40 badań miesięcznie. Pacjenci ze skierowaniem winni zgłaszać się do rejestracji Zakładu Radiologii w dni robocze w godzinach od 7.30 do 12.30. Istnieje możliwość przesłania skierowania listownie, należy wówczas wpisać numer kontaktowy. 

Szczegółowe informacje tel. 067 2106 407 lub 067 2106 607